Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief januari 2018
31 december 2017
Nieuwsbrief februari 12, 2018
12 februari 2018
Nieuwsbrief januari 2018
31 december 2017
Nieuwsbrief februari 12, 2018
12 februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Beste TT’ers,

Februari nadert, dus nog een maandje voor het fietsseizoen start. Nog een maand om je conditie bij te schaven, nog enkele keren naar de fitness te gaan, of tussen de regenbuien door wat kilometers in de benen te krijgen. 

Voordat het seizoen echt begint toch nog enkele puntjes die jullie aandacht vragen:

  • De startvergadering “seizoen 2018” gaat door op woensdag 28 februari om 19u30 in ’t Weekend. Vergeet dit niet in je agenda te zetten. We hopen dan het programmaboek in orde te hebben met alle ritten voor 2018, onze sponsors en allerlei randinformatie. Indien je nog iemand kent die lid wil worden is deze zeker van harte welkom.

 

  • Een dringende oproep om je lidgeld 2018 van € 40 uiterlijk voor 5 februari over te schrijven. Stefan en René zijn het programmaboek  aan het opstellen en enkel  de leden die tijdig hun lidgeld betaalden worden hierin opgenomen. Wil ja AUB wel even je lidmaatschap direct aan René bevestigen (renevanbrabant@skynet.be ). De gentlemen betalen € 20 lidgeld.

 

  • Tevens kun je dan ook een voorschot “rittengeld” storten.

 

  • Zoals jullie reeds weten gaat onze Hemelvaart-5-daagse van 9 tot 13 mei naar Gulpen in de Nederlandse Voerstreek. We hebben een optie op 15 kamersin hotel Gulpenerland  http://saillanthotels.eu/hotel-gulpenerland  Om uw reservatie te vrijwaren gelieve € 150,-  voorschot te storten op de rekening van de TT’ers (BE77 9790 7382 0742) met vermelding “Gulpen 2018”

 

  • Voor onze zomeruitstap naar Bormio in Italië van 8 tot 15 juli hebben we ook een hotel gereserveerd. (www.genzianella.com) Omdat hotels steeds vroeger zekerheid willen en een voorschot verwachten moeten we ook zo snel mogelijk zekerheid krijgen wie zich geroepen voelt om de Stelvio te overwinnen. Daarom AUB een mail naar René om je reservatie aan te melden, en tevens een voorschot storten van     € 250,- op de rekening van de club met vermelding van je ”naam – Bormio”

 

  • Noteer ook reeds de eerste rit van ons seizoen 2018 in je agenda: zondag 4 maart met vertrek om 09.30. Zonder tegenbericht, of andere verrassingen is het de bekende rit naar Duras van om en bij de 50 km. Omwille van de nakende gemeenteraadsverkiezingen zijn er overal wegenwerken en zullen we misschien met enkele hindernissen of omleidingen rekening moeten houden. Als iemand zin kan hij steeds de rit reeds verkennen en mij de aanpassingen doorsturen. Je vindt de oorspronkelijke rit op routeyou via https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/1512267/fietsroute/tt-ers-startrit-duras

Groeten, nog een goede voorbereiding en tot 28 februari,

Ivo

 

Ivo Kauffmann
Ivo Kauffmann
Henri Eyckmansstraat 36 3511 Hasselt 0475666627

Geef een reactie