Nieuwsbrief oktober 2017

Rittengeld op 6 oktober
6 oktober 2017
Laatste zaterdagrit 2017
27 oktober 2017
Rittengeld op 6 oktober
6 oktober 2017
Laatste zaterdagrit 2017
27 oktober 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

 

Tuilt, 22 oktober 2017

Beste vrienden Tuiltertrappers,

Als het weer het toelaat hebben we nog één ritje te fietsen en dan zit ons fietsseizoen er weer op.

Nu begint het winterwerk: restaurantdag, ledenfeest voorbereiden, programma en –boek 2018  opstellen,…..

Overzicht:

  1. Restaurantdag op 19 november
  2. Kaartverkoop restaurantdag
  3. Stratenverdeling
  4. Afrekening mosselkaarten op maandag 13 november
  5. RVA-uitkeringsgerechtigden
  6. Bedankje aan Melissa
  7. Ledenfeest op 2 december
  8. Rudi, Carine en Ann samen 150 jaar
  9. Nieuwe reservewielen

1. 19 november staat zeker al in je geheugen gegrift, want dan is er onze Tuiltertrappers- restaurantdag. We rekenen op de hulp van elk lid en zijn partner om er weer een geslaagd feest van te maken.

Vergeet niet dat de financiële werking van onze club voor het overgrote deel afhankelijk is van het welslagen van onze eetdag.

2.Ook een oproep om zo veel mogelijk kaarten te verkopen (die je intussen ontvangen hebt) bij vrienden, kennissen en in de straten (zie bijlage) die aan je toegewezen zijn. Indien je niet voldoende kaarten hebt, kun je altijd Stefan contacteren voor extra kaarten.

Vergeet ook niet dat er voor het eerst een vegetarische schotel wordt aangeboden. Indien je vegetariërs kent die in het verleden afhaakten, kun je deze nu terug benaderen.

3.De lijst met de stratenverdeling voor de verkoop van de kaarten, vind je achteraan deze nieuwsbrief.

4.De afrekening van de mosselkaarten gebeurt op maandag 13 november om 19.00 (en niet zoals eerder vermeld op dinsdag) in ’t Weekend.

Tracht zo veel mogelijk de elektronische documenten al ingevuld door te sturen en het geld te storten op de rekening van de club.

5.De  uitkeringsgerechtigden van de RVA mogen zich melden bij René. Hij doet het nodige zodat jullie ongeremd kunnen meewerken aan onze restaurantdag.

6.Je hebt misschien de mooie affiche al gezien aan het St.-Jozefplein en die ook op facebook en twitter circuleert. We willen Melissa Vanoppen van harte bedanken voor het fantastische grafisch ontwerp.

7.Na hard werken komt plezier. Dus binnenkort worden jullie uitgenodigd op ons ledenfeest in het Kiezelhuys te Kermt. Noteer alvast zaterdag 2 december.

8.Rudi en Carine Werckx en Ann Vandebroeck zijn samen 150 jaar jong en toevallig alle drie ook 50 jaar. Jullie hebben intussen de uitnodiging reeds ontvangen en waarschijnlijk ook al ingeschreven. Als bestuur stellen we voor, in plaats van allen samen te leggen, dat iedere Trapper een eigen envelopje meebrengt. (We adviseren      € 25/pers. als bijdrage – dit is facultatief maar niet limitatief).

9.Peter Thijs schonk de club zijn vorige wielen. Volgens specialist en materiaalmeester Stefan zijn het zéér goede wielen. Peter van harte bedankt voor deze schenking. Binnenkort moeten we platte banden simuleren om met deze wielen te kunnen en te mogen fietsen.

Het bestuur wil iedereen een fantastisch mosselfeest toewensen, maar we verwachten jullie eerst nog talrijk op de laatste zondagsrit van Ivo op zondag 29 oktober.

Heel veel fietsplezier en sportieve groeten,

Ivo

 

 

STRATENVERDELING kaartenverkoop MOSSELFEEST 2017

 

Heerstraat                                             Luc Jaspers en Kristof Copermans

Pelgrimlaan                                           Freddy Reenaers

Aardbergstraat                                      Ivo Kauffmann

Eyckmansstr. en St. Jozefsplein        Roger Prijs en René Vanbrabant

Roverstraat                                             Maurice Pollaris en André Stevens

Rijkelstraat en Winterbeekstraat       Jos Pollaris

Beyenstraat en Schouterveldstr.         Stefan Grosemans

Lammerweg                                             André Stevens

Mevrouwhof- Drakerstr.                       Stefan Grosemans en Maurice Pollaris

Koorstr.- Rakerveld                                Maurice Eevers en Stan Hendrickx

Oude Zoldersekiezel                               Maurice Eevers en Stan Hendrickx

Tuilterstraat  en Tulpenlaan                 Willy Ooms en René Vanbrabant

Herckenrodedreef                                  Freddy en Claire Everaerts

Zoldersekiezel tot Martens                  Freddy en Claire Everaerts

Zoldersekiezel vanaf Martens           Theo Ooms en Koen Copermans

Snapperstraat                                       Romain Raemaekers en Lucien Blokken

Waterstraat                                          Johny Vanoppen

Droogmansstraat                                Patrick Lemmens

 

 

 

 

 

Ivo Kauffmann
Ivo Kauffmann
Henri Eyckmansstraat 36 3511 Hasselt 0475666627

Geef een reactie