Heropstart na lockdown

Covid 19 update
17 april 2020
Nieuwsbrief juni 2020
4 juni 2020
Covid 19 update
17 april 2020
Nieuwsbrief juni 2020
4 juni 2020

Heropstart na lockdown

Beste Tuiltertrapper,

Het Corona virus heeft ons als club gedurende de hele lockdown belet om in groep te fietsen. Gelukkig konden we ons individueel, of per twee en iets later per drie toch nog een beetje uitleven.

De Nationale Veiligheidsraad besliste de laatste weken meermaals over de geleidelijke opstart van onze dagelijkse bezigheden zoals werk, winkelen, sporten….   Bij de laatste wijzigingen die ingaan op 18 mei 2020 zitten er ook maatregelen die voor onze club gevolgen hebben. Positieve gevolgen mogen we zeker zeggen! We mogen weer in groep fietsen, zij het met een beperking tot 20 personen.

Op 31 mei 2020 om 8:30u vliegen we er weer in!  We geven ons die twee weken om alles  te organiseren.   Maar ook willen we toch ook even bekijken of er in de komende twee weken geen nieuwe aanpassingen opgelegd worden. Stel u voor dat de versoepelingen van de laatste weken zouden leiden naar een nieuwe opstoot van het virus …. Een tweede valse start willen we te allen prijze vermijden!

Dit houdt voor ons allemaal wel in dat er een aantal afspraken gemaakt moeten worden. We rekenen er op dat iedereen deze regels stipt zal naleven.  Ons eigen gedrag zal bepalen of we gaan slagen.

Als club hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we al het nodige doen om de regels na te leven met betrekking tot de hygiëne en de social distancing. Tijdens het fietsen kunnen we,  lees: de wegkapitein,  daar op aangesproken worden.   In het slechtste geval kunnen we zelfs beboet worden.

Hieronder een opsomming van de nieuwe richtlijnen:

Start van de ritten: vanaf 31/05/2020 vertrekken alle ritten op het basketball terrein tegenover de Strobander.  Daar hebben we meer ruimte.  Groep 1 stelt zich op onder de basketbalring gelegen aan de kant van de Biekaar. Groep 2 stelt zich op rond de middencirkel en groep 3 aan de basketbalring tegenover de Strobander.  De wegkapitein, een vereiste bij elke rit,  zal per groep de aanwezigheden noteren. (Geen drukte achter de volgwagen, of contact met rittenblad en pen.) De ritten van 31/05 en van 01/06 gaan door zonder volgwagen.

Iedereen houdt zijn fiets aan de hand, zo is het al gemakkelijker om afstand te houden. (cfr. de winkelkarretjes).

We rijden in drie groepen.  Ook op zondag.   Enige afwijking op deze regel is mogelijk indien er voor een bepaalde groep minder dan drie kandidaten zijn.

Om de “social distancing” aan te houden tijdens de rit is er ook een dosis gezond verstand nodig.  Het tempo moet aan iedereen van de groep aangepast zijn, zodat het niet nodig is om echt in het wiel te gaan plakken. We zullen ook meer dan gewoonlijk achter elkaar rijden, zeker op fietspaden!  Het is sterk aangeraden om dan  minstens één wielafstand tussen de voorligger te laten!

Na de rit vallen de clubregels weg en moet iedereen, tijdens het naar huis fietsen, zich weer aan de geldende regels houden. (Fietsen mag alleen, met het gezin, of met twee vrienden.)

De club zal aan ieder lid een Corona kit bezorgen. Daarin zal een busje handgel en een mondmasker zitten. We doen al het mogelijke om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen.   Het pakketje  past perfect  in de achterzak. Het is wel de bedoeling dat iedereen deze kit  steeds bij zich heeft tijdens de ritten van de club. Dit kan nuttig zijn als er toch contact nodig  is bijvoorbeeld om iemand te helpen na een val, of in geval er iemand moet geholpen worden bij pech.

ZEER BELANGRIJK!!!  Om het in profwielrennerstermen te zeggen: snotkanonnen zijn ten strengste verboden! Ook spuwen is verboden! 

In feite zijn dit twee regels die altijd en voor iedereen al van toepassing waren. Gebruik indien nodig uw zakdoek. Het is een erg belangrijke regel, elke vorm van druppels zijn te vermijden. Ook zweetdruppels worden best regelmatig afgeveegd zodat er niets verspreid wordt.  Gezond verstand en elementaire beleefdheid naar de overige leden zijn voor het naleven van deze regel een belangrijke drijfveer. Maar overtredingen zullen zeker niet getolereerd worden. Wie moet hoesten of niezen doet dat best in zijn elleboog.

Het kan zijn dat het programma voor de maand juni wat aangepast wordt. Dit in functie van een geleidelijke opstart voor iedereen. Hopelijk kunnen we dan vanaf juli het geplande programma weer volgen. Eventuele aanpassingen zullen per groep gecommuniceerd worden.

Wie tussen 18 mei en 31 mei toch met een groepje wil gaan fietsen, mag dit ook al doen net alsof het een clubactiviteit is. Dat wil zeggen best ook in de clubkledij!  Er moet ook een wegkapitein aangeduid worden.

Wel zal deze rit dan niet meetellen in het klassement. Zo kan de beperking om met maximum drie personen te fietsen omzeild worden. Helaas zullen we dan nog niet in staat geweest zijn om iedereen een handgel te bezorgen.

Iedereen moet beseffen dat deze situatie voor ons allen nieuw is.  De eerste ritten zijn dus een test en de regels kunnen in functie van het verdere verloop in de toekomst nog aangepast worden.

We herhalen toch nog een keer dat we heel erg rekenen op de discipline en het gezond verstand van iedereen!   Samen kunnen we er weer iets fijns van maken!

Ook al hebben we mekaar al heel lang moeten missen, toch zal het niet toegestaan zijn om mekaar aan de start of aan de aankomst te knuffelen of te kussen!   Hier zullen ernstige Corona-boetes op geheven worden.

Nog een heel fijn fietsseizoen gewenst vanwege het bestuur.

MERTENS Luc
MERTENS Luc
Beuzestraat 12 3511 Hasselt 0468151385

Geef een reactie